zondag 17 mei 2015

Hollands Kant…


Het is vast een goed jaar voor het
Fluitenkruid, want velden en bermen staan
er vol mee.
Ik heb het nog niet eerder gezien dat er
zoveel en zo uitbundig bloeien.
Een prachtig gezicht al die weide- en
bermbloemen en hopelijk kunnen wij……
voordat de bermen gemaaid worden……er nog
even van genieten.